Category

1000 - 2000 m2

Microsoft Vietnam – Hanoi

/ / /
Nhấn mạnh sự kết nối và ý thức chia sẻ của Cộng đồng

Compass- Bitexco, HCMC

/ /
Chấp nhận bền vững và sự hợp tác tại trung tâm Bitexco

Apple Vietnam – Hanoi

/ / /
Mang mọi người lại với nhau trong một môi trường làm việc năng động, thích nghi

Manulife – Hanoi

/ / /
Một không gian làm việc cộng đồng chia sẻ, lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Visa – Hanoi

/ / /
Một trải nghiệm thương hiệu tăng cao tập trung vào con người

KBank – Hochiminh

/ / /
Nâng cao thương hiệu và trải nghiệm để đặt ra các tiêu chuẩn ngành

Pops – Hochiminh

/ /
Một không gian làm việc vui tươi sôi động để thể hiện sự sáng tạo

Standard Chartered Bank – Hochiminh

/ / /
Sử dụng giá trị thương hiệu để kết nối cộng đồng