Tag

2020

HSBC – Hochiminh

/ / /
Thiết kế một văn phòng linh hoạt để hỗ trợ đa dạng quy trình làm việc

Timo Bank – Hochiminh

/ / /
Gia tăng sự đổi mới trong ngân hàng ảo

UpGen- Hochiminh

/ / /
Một trung tâm cho sự đổi mới cộng tác

Pops – Hochiminh

/ /
Một không gian làm việc vui tươi sôi động để thể hiện sự sáng tạo