Văn Phòng Cho Thuê

Compass- Bitexco, HCMC

Chấp nhận bền vững và sự hợp tác tại trung […]

UpGen- Hochiminh

Một trung tâm cho sự đổi mới cộng tác

Compass- Landmark 81, HCMC

Coworking linh hoạt để hỗ trợ cộng đồng kinh doanh […]