Thành Viên

We bring diverse perspectives together to arrive at original answers

TỔNG GIÁM ĐỐC

Kiều Hữu Khoa

Tổng Giám Đốc & Đồng Sáng Lập

Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ thực hiện bởi một cá nhân mà phải từ một tập thể.

Ban Giám Đốc

"Chúng tôi đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới và khả năng lãnh đạo trong đội ngũ của mình tại Việt Nam."

Ban Giám Đốc

"Chúng tôi đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới và khả năng lãnh đạo trong đội ngũ của mình tại Việt Nam."

Ngô Tưởng Quốc

Giám Đốc Dự Toán Vật Tư & Đồng Sáng Lập

Nguyễn Hoài Giao

Giám Đốc Thiết Kế & Đồng sáng lập

Nguyễn Phương Khánh

Giám Đốc Thi Công & Đồng Sáng Lập
Điều hành bởi Tổng Giám Đốc Kiều Hữu Khoa

Đội Ngũ Quản Lý & Phát Triển Dự Án

 • Tôn Thất Bảo Chương

  Trợ Lý Tổng Giám Đốc
 • Nguyễn Chu Đức

  Quản Lý Kinh Doanh
 • Nguyễn Diệp Thu Vân

  Nhân viên Kinh Doanh
 • Nguyễn Nhật Lam

  Nhân viên Kinh Doanh
 • Trần Thị Thu Trang

  Nhân viên Kinh Doanh
 • Lê Thành Đạt

  Quản Lý Dự Án
 • Nguyễn Ngọc Hùng

  Quản Lý Dự Án
Điều hành bởi Tổng Giám Đốc Kiều Hữu Khoa

Đội Ngũ Quản Lý & Phát Triển Dự Án

Tôn Thất Bảo Chương

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nguyễn Chu Đức

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Diệp Thu Vân

Nhân viên Kinh Doanh

Nguyễn Nhật Lam

Nhân viên Kinh Doanh

Trần Thị Thu Trang

Nhân viên Kinh Doanh

Lê Thành Đạt

Quản Lý Dự Án

Nguyễn Ngọc Hùng

Quản Lý Dự Án
Điều hành bởi Giám đốc Thiết kế Nguyễn Hoài Giao

Đội Ngũ Thiết Kế

Design Team
 • Nguyễn Vũ Hàn Uyên

  Kiến trúc sư trưởng
 • Trần Huỳnh Quang

  Kiến trúc sư
 • Lê Nguyễn Song Toàn

  Kiến Trúc Sư
 • Lê Hoàng Mỹ Linh

  Kiến trúc sư
 • Nguyễn Văn Huy

  Kiến trúc sư
 • Nguyễn Lưu Ngọc Bích

  Kiến trúc sư
2D Team
 • Dương Quang Sơn

  Thiết kế 2D
 • Nguyễn Võ Khải Nguyên

  Thiết kế 2D
 • Võ Thị Thuý Hằng

  Thiết kế 2D
 • Lê Hải Đăng

  Thiết kế 2D
3D Team
 • Phạm Minh Tú

  Thiết kế 3D
 • Hà Vũ Tuấn

  Thiết kế 3D
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Thiết kế 3D
 • Cao Xuân Thuỳ

  Thiết kế 3D
 • Nguyễn Thanh Biên

  Thiết kế 3D
MEP Team
 • Nguyễn Văn Sinh

  Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện
 • Lương Công Tính

  Thiết Kế Cơ Điện
 • Lê Đức Anh Nhật

  Thiết kế PCCC
Điều hành bởi Giám đốc Thiết kế Nguyễn Hoài Giao

Đội Ngũ Thiết Kế

Design Team

Nguyễn Vũ Hàn Uyên

Kiến trúc sư trưởng

Trần Huỳnh Quang

Kiến trúc sư

Lê Nguyễn Song Toàn

Kiến Trúc Sư

Lê Hoàng Mỹ Linh

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Huy

Kiến trúc sư

Nguyễn Lưu Ngọc Bích

Kiến trúc sư
2D Team

Dương Quang Sơn

Thiết kế 2D

Nguyễn Võ Khải Nguyên

Thiết kế 2D

Võ Thị Thuý Hằng

Thiết kế 2D

Lê Hải Đăng

Thiết kế 2D
3D Team

Phạm Minh Tú

Thiết kế 3D

Hà Vũ Tuấn

Thiết kế 3D

Nguyễn Ngọc Sơn

Thiết kế 3D

Cao Xuân Thuỳ

Thiết kế 3D

Nguyễn Thanh Biên

Thiết kế 3D
MEP Team

Nguyễn Văn Sinh

Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Lương Công Tính

Thiết Kế Cơ Điện

Lê Đức Anh Nhật

Thiết kế PCCC
Điều hành bởi Giám đốc Dự Toán và Vật Tư Ngô Tưởng Quốc

Đội Ngũ Dự Toán & Vật Tư

 • Đào Thái Bảo

  Chuyên viên Vật Tư
 • Bùi Quốc Đạt

  Chuyên viên Dự toán
 • Phạm Thị Mỹ Lệ

  Chuyên viên Dự toán
 • Phạm Thị Bích Cẩm

  Nhân viên Vật Tư
 • Trần Nguyên Ngát

  Chuyên viên Dự toán
Điều hành bởi Giám đốc Dự Toán và Vật Tư Ngô Tưởng Quốc

Đội Ngũ Dự Toán & Vật Tư

Đào Thái Bảo

Chuyên viên Vật Tư

Bùi Quốc Đạt

Chuyên viên Dự toán

Phạm Thị Mỹ Lệ

Chuyên viên Dự toán

Phạm Thị Bích Cẩm

Nhân viên Vật Tư

Trần Nguyên Ngát

Chuyên viên Dự toán
Điều hành bởi Giám Đốc Thi Công Nguyễn Phương Khánh

Đội Ngũ Thi Công

Đội Ngũ Chỉ Huy & Giám Sát
 • Đinh Văn Trung

  Chỉ Huy Trưởng
 • Trần Thái Dương

  Chỉ Huy Trưởng
 • Bùi Minh Huy

  Giám Sát Thi Công
Đội Ngũ Bảo Trì Bảo Hành
 • Võ Duy Phương

  Thiết kế 2D
 • Nguyễn Minh Trịnh

  Nhân viên bảo trì bảo hành
 • Nguyễn Thị Mộng Như

  Trợ Lý Thi Công
 • Nguyễn Phước Bình

  Thủ Kho
 • Nguyễn Minh Nhật

  Chuyên viên Bảo trì Bảo hành
Điều hành bởi Giám Đốc Thi Công Nguyễn Phương Khánh

Đội Ngũ Thi Công

Đội Ngũ Chỉ Huy & Giám Sát

Đinh Văn Trung

Chỉ Huy Trưởng

Trần Thái Dương

Chỉ Huy Trưởng

Bùi Minh Huy

Giám Sát Thi Công
Đội Ngũ Bảo Trì Bảo Hành

Võ Duy Phương

Thiết kế 2D

Nguyễn Minh Trịnh

Nhân viên bảo trì bảo hành

Nguyễn Thị Mộng Như

Trợ Lý Thi Công

Nguyễn Phước Bình

Thủ Kho

Nguyễn Minh Nhật

Chuyên viên Bảo trì Bảo hành
Điều hành bởi Tổng Giám Đốc Kiều Hữu Khoa

Hành Chính Nhân Sự & Kế Toán

 • Lê Thị Kiều Lin

  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Lệ Thu Hà

  Kế toán
 • Phạm Thị Ngát

  Hành Chính Nhân Sự
Điều hành bởi Tổng Giám Đốc Kiều Hữu Khoa

Hành Chính Nhân Sự & Kế Toán

Lê Thị Kiều Lin

Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Thu Hà

Kế toán

Phạm Thị Ngát

Hành Chính Nhân Sự

Tìm hiểu thêm các thành viên khác của chúng tôi

Họ Tên

Vị Trí

Bộ Phận

Đặng Minh Lâm Chỉ Huy Trưởng Phòng Thi Công
Nguyễn Ngọc Nam Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Cao Ngọc Hải Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Đinh Văn Đại Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Tống Phú Năng Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Nguyễn Phú Quí Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Lê Minh Tuấn Nhân viên Bảo trì Bảo hành Phòng Thi Công
Phạm Minh Thông Nhân viên Bảo trì Bảo hành Phòng Thi Công
Đinh Văn Chình Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Hữu Thành Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Khánh Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Sĩ Thanh Thợ mộc Phòng Thi Công
Đinh Văn Thắng Tổ trưởng Phòng Thi Công
Phạm Văn Trung Tổ trưởng Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Tiến Công nhân Phòng Thi Công
Lê Thị Thức Công nhân Phòng Thi Công
Phạm Mộng Thơ Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Thành Tiến Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Khánh Công nhân Phòng Thi Công
Lê Thị Thuỷ Công nhân Phòng Thi Công
Phan Văn Nhã Công nhân Phòng Thi Công
Huỳnh Thị Kim Xuyên Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Thị Diễm Trang Kế Toán Phòng Kế Toán
Ngô Văn Minh Nhân viên Cơ Điện Phòng Thiết Kế
Nguyễn Anh Quân Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Lê Thị Hoàng Hiếu Nhân viên Vật Tư Phòng Dự Toán & Vật Tư
Nguyễn Sơn Giang Nhân viên IT Phòng IT
Đinh Thị Minh Thanh Nhân viên Tạp Vụ – Hồ Sơ Phòng Hành Chính Nhân Sự

 

 

Tìm hiểu thêm các thành viên khác của chúng tôi

Họ Tên

Vị Trí

Bộ Phận

Đặng Minh Lâm Chỉ Huy Trưởng Phòng Thi Công
Nguyễn Ngọc Nam Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Cao Ngọc Hải Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Đinh Văn Đại Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Tống Phú Năng Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Nguyễn Phú Quí Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Lê Minh Tuấn Nhân viên Bảo trì Bảo hành Phòng Thi Công
Phạm Minh Thông Nhân viên Bảo trì Bảo hành Phòng Thi Công
Đinh Văn Chình Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Hữu Thành Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Khánh Thợ mộc Phòng Thi Công
Nguyễn Sĩ Thanh Thợ mộc Phòng Thi Công
Đinh Văn Thắng Tổ trưởng Phòng Thi Công
Phạm Văn Trung Tổ trưởng Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Tiến Công nhân Phòng Thi Công
Lê Thị Thức Công nhân Phòng Thi Công
Phạm Mộng Thơ Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Thành Tiến Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Văn Khánh Công nhân Phòng Thi Công
Lê Thị Thuỷ Công nhân Phòng Thi Công
Phan Văn Nhã Công nhân Phòng Thi Công
Huỳnh Thị Kim Xuyên Công nhân Phòng Thi Công
Nguyễn Thị Diễm Trang Kế Toán Phòng Kế Toán
Ngô Văn Minh Nhân viên Cơ Điện Phòng Thiết Kế
Nguyễn Anh Quân Giám Sát Công Trình Phòng Thi Công
Lê Thị Hoàng Hiếu Nhân viên Vật Tư Phòng Dự Toán & Vật Tư
Nguyễn Sơn Giang Nhân viên IT Phòng IT
Đinh Thị Minh Thanh Nhân viên Tạp Vụ – Hồ Sơ Phòng Hành Chính Nhân Sự

 

 

UNION ARCHITECTS

NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

 • Phạm Minh Tú

  Thiết kế 3D
 • Hà Vũ Tuấn

  Thiết kế 3D
 • Nguyễn Vũ Hàn Uyên

  Kiến trúc sư trưởng

Xem các hoạt động