Ngành Ngân hàng

Standard Chartered Bank – Hanoi

Kết nối cộng đồng – Kiến trúc văn phòng được […]

Deutsches Bank – Hochiminh

Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông […]

KBank – Hochiminh

Nâng cao thương hiệu và trải nghiệm để đặt ra […]

Visa – Hanoi

Một trải nghiệm thương hiệu tăng cao tập trung vào […]

AB Bank – Hochiminh

Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một […]

HSBC – Hochiminh

Thiết kế một văn phòng linh hoạt để hỗ trợ […]