Tag

Ngân hàng

Standard Chartered Bank – Hanoi

/ / /
Kết nối cộng đồng – Kiến trúc văn phòng được chứng nhận bền vững

Deutsches Bank – Hochiminh

/ / /
Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông qua quá trình biến đổi nơi làm việc

KBank – Hochiminh

/ / /
Nâng cao thương hiệu và trải nghiệm để đặt ra các tiêu chuẩn ngành

Visa – Hanoi

/ / /
Một trải nghiệm thương hiệu tăng cao tập trung vào con người

AB Bank – Hochiminh

/ / /
Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một nơi làm việc năng động

HSBC – Hochiminh

/ / /
Thiết kế một văn phòng linh hoạt để hỗ trợ đa dạng quy trình làm việc

Timo Bank – Hochiminh

/ / /
Gia tăng sự đổi mới trong ngân hàng ảo

BNP Paribas Bank – Hochiminh

/ / /
Mở rộng khu công nghệ tài chính sáng tạo

Standard Chartered Bank – Hochiminh

/ / /
Sử dụng giá trị thương hiệu để kết nối cộng đồng

Citi Bank – Hanoi

/ / /
Kết hợp tinh thần bản địa với truyền thống của công ty