Tag

Xây dựng

Apple Vietnam – Hanoi

/ / /
Mang mọi người lại với nhau trong một môi trường làm việc năng động, thích nghi

AB Bank – Hochiminh

/ / /
Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một nơi làm việc năng động

Deutsches Bank – Hochiminh

/ / /
Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông qua quá trình biến đổi nơi làm việc

BNP Paribas Bank – Hochiminh

/ / /
Mở rộng khu công nghệ tài chính sáng tạo