Tag

Công nghệ

Microsoft Vietnam – Hanoi

/ / /
Nhấn mạnh sự kết nối và ý thức chia sẻ của Cộng đồng

Apple Vietnam – Hanoi

/ / /
Mang mọi người lại với nhau trong một môi trường làm việc năng động, thích nghi

Bosch Etown 5 – Hochiminh

/ /
Tính mô-đun và sự đổi mới sẽ biến đổi văn phòng của tương lai này

Bosch Etown 2 – Hochiminh

/ / /
Thiết kế văn phòng linh hoạt để tăng tốc đổi mới

DXC – Hochiminh

/ / / /
Một điểm đến tập trung vào con người để hỗ trợ tầm nhìn tiến bộ

Uber – Hochiminh

/ / /
Kết nối cộng đồng trong một môi trường làm việc linh hoạt và thích ứng