Tag

Hà Nội

Apple Vietnam – Hanoi

/ / /
Mang mọi người lại với nhau trong một môi trường làm việc năng động, thích nghi

Microsoft Vietnam – Hanoi

/ / /
Nhấn mạnh sự kết nối và ý thức chia sẻ của Cộng đồng

Manulife – Hanoi

/ / /
Một không gian làm việc cộng đồng chia sẻ, lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Standard Chartered Bank – Hanoi

/ / /
Kết nối cộng đồng – Kiến trúc văn phòng được chứng nhận bền vững

Hsbc Bank – Hanoi

/ / /
Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp thông qua một môi trường làm việc tiến bộ

Visa – Hanoi

/ / /
Một trải nghiệm thương hiệu tăng cao tập trung vào con người

Citi Bank – Hanoi

/ / /
Kết hợp tinh thần bản địa với truyền thống của công ty