Tag

2021

Chubb – Hochiminh

/ /
Kích hoạt chuyển động và kết nối thông qua thiết kế

AB Bank – Hochiminh

/ / /
Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một nơi làm việc năng động

British Council The Grace – Hochiminh

/ /
Hình dung lại một cộng đồng trường học tiếng Anh

Deutsches Bank – Hochiminh

/ / /
Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông qua quá trình biến đổi nơi làm việc

Hsbc Bank – Hanoi

/ / /
Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp thông qua một môi trường làm việc tiến bộ

KBank – Hochiminh

/ / /
Nâng cao thương hiệu và trải nghiệm để đặt ra các tiêu chuẩn ngành

Visa – Hanoi

/ / /
Một trải nghiệm thương hiệu tăng cao tập trung vào con người