Tag

Hồ Chí Minh

British Council Nowzone – TP. Hồ Chí Minh

/ /
Tạo một nơi làm việc sáng tạo và hấp dẫn

RMIT University – Hochiminh

/ / /
Kỷ niệm lịch sử của trường đại học thông qua thiết kế bền vững

Novartis – TP. Hồ Chí Minh

/ /
Một không gian thể hiện sự kết hợp giữa tinh thần và thể chất khỏe mạnh

Compass- Bitexco, HCMC

/ /
Chấp nhận bền vững và sự hợp tác tại trung tâm Bitexco

Bosch Etown 5 – Hochiminh

/ /
Tính mô-đun và sự đổi mới sẽ biến đổi văn phòng của tương lai này

Citi Bank – Hochiminh

/ /
Tạo tác động lâu dài với thiết kế thanh lịch

Chubb – Hochiminh

/ /
Kích hoạt chuyển động và kết nối thông qua thiết kế

AB Bank – Hochiminh

/ / /
Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một nơi làm việc năng động

British Council The Grace – Hochiminh

/ /
Hình dung lại một cộng đồng trường học tiếng Anh

Deutsches Bank – Hochiminh

/ / /
Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông qua quá trình biến đổi nơi làm việc
1 2 3