Tag

2023

RMIT University – Hochiminh

/ / /
Kỷ niệm lịch sử của trường đại học thông qua thiết kế bền vững

Novartis – TP. Hồ Chí Minh

/ /
Một không gian thể hiện sự kết hợp giữa tinh thần và thể chất khỏe mạnh

British Council Nowzone – TP. Hồ Chí Minh

/ /
Tạo một nơi làm việc sáng tạo và hấp dẫn