Tag

Thiết kế

Microsoft Vietnam – Hanoi

/ / /
Nhấn mạnh sự kết nối và ý thức chia sẻ của Cộng đồng

RMIT University – Hochiminh

/ / /
Kỷ niệm lịch sử của trường đại học thông qua thiết kế bền vững

Bosch Etown 5 – Hochiminh

/ /
Tính mô-đun và sự đổi mới sẽ biến đổi văn phòng của tương lai này

KBank – Hochiminh

/ / /
Nâng cao thương hiệu và trải nghiệm để đặt ra các tiêu chuẩn ngành

Uber – Hochiminh

/ / /
Kết nối cộng đồng trong một môi trường làm việc linh hoạt và thích ứng