Tag

2017

Citi Bank – Hanoi

/ / /
Kết hợp tinh thần bản địa với truyền thống của công ty

Standard Chartered Bank – Hochiminh

/ / /
Sử dụng giá trị thương hiệu để kết nối cộng đồng

Uber – Hochiminh

/ / /
Kết nối cộng đồng trong một môi trường làm việc linh hoạt và thích ứng