Timo Bank – Hochiminh

by Union Architects

Gia tăng sự đổi mới trong ngân hàng ảo

Vị tríTimo Bank is the newest entrant to the Financial scene as a digital bank that aims to help customers on their journey to financial freedom. In partnership with Viet Capital Bank, Timo promises a private banking experience one would expect from other banks, but without the hassle of maintaining a huge balance. Understanding the dominant role of digital bank, Union Architects are proud to be a part of and help express the spirit of TIMO through its new office.
Phạm vi công việcThiết kế và xây dựng
Diện tích175 mét vuông
Người thiết kếUnion Architects
Năm2020

Timo Bank là người mới nhất gia nhập vào cảnh tài chính với tư cách là một ngân hàng số nhằm giúp khách hàng trên hành trình đến tự do tài chính. Hợp tác với Viet Capital Bank, Timo hứa hẹn một trải nghiệm ngân hàng riêng tư mà mọi người mong đợi từ các ngân hàng khác, nhưng không cần phải giữ một số dư lớn.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của ngân hàng số, Union Architects tự hào là một phần và giúp thể hiện tinh thần của TIMO thông qua văn phòng mới của mình.