Category

2000 - 5000 m2

RMIT University – Hochiminh

/ / /
Kỷ niệm lịch sử của trường đại học thông qua thiết kế bền vững

Bosch Etown 5 – Hochiminh

/ /
Tính mô-đun và sự đổi mới sẽ biến đổi văn phòng của tương lai này

Chubb – Hochiminh

/ /
Kích hoạt chuyển động và kết nối thông qua thiết kế

Deutsches Bank – Hochiminh

/ / /
Xây dựng một văn hóa ưu tiên con người thông qua quá trình biến đổi nơi làm việc

BNP Paribas Bank – Hochiminh

/ / /
Mở rộng khu công nghệ tài chính sáng tạo

DXC – Hochiminh

/ / / /
Một điểm đến tập trung vào con người để hỗ trợ tầm nhìn tiến bộ

Uber – Hochiminh

/ / /
Kết nối cộng đồng trong một môi trường làm việc linh hoạt và thích ứng