Category

500 - 1000 m2

Novartis – TP. Hồ Chí Minh

/ /
Một không gian thể hiện sự kết hợp giữa tinh thần và thể chất khỏe mạnh

Hsbc Bank – Hanoi

/ / /
Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp thông qua một môi trường làm việc tiến bộ

UpGen- Hochiminh

/ / /
Một trung tâm cho sự đổi mới cộng tác

HSBC – Hochiminh

/ / /
Thiết kế một văn phòng linh hoạt để hỗ trợ đa dạng quy trình làm việc

Prudential Plaza – Hochiminh

/ / /
Khuyến khích sự tương tác tại nơi làm việc thông qua sự phát triển sức khỏe