Thiết Kế Các Hệ Thống Có Khả Năng Thích Nghi

Sự thay đổi nơi làm việc có thể xảy ra nhanh chóng, hiệu quả và hiệu quả nếu nó đã được thiết kế để thực hiện điều đó. Những bài viết chuyên sâu về nơi làm việc linh hoạt của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống linh hoạt trong không gian làm việc để đáp ứng nhu cầu biến đổi của cá nhân và tổ chức. Chuyển sự tập trung từ môi trường tĩnh lặng sang việc thiết kế hệ thống linh hoạt đại diện cho một khái niệm cách mạng trong quy hoạch thiết kế. Bài viết này sẽ đàm phán về chủ đề này như một trong ba bước quan trọng trong phương pháp làm việc linh hoạt của chúng tôi..

TẤT CẢ ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ

Thiết kế hệ thống có khả năng thích nghi có thể làm thay đổi cách chúng ta nghĩ về quy hoạch, phát triển và xây dựng. Nó có thể dẫn đến những nơi làm việc sáng tạo, bền vững và hấp dẫn hơn. Quy trình thiết kế này tập trung vào việc kỹ thuật hóa quy trình, công cụ và hệ thống thông qua đó sự thay đổi có thể xảy ra thay vì các kết quả cố định. Bằng cách xem xét những nhu cầu biến đổi của con người, môi trường và ngữ cảnh, chúng ta có thể tạo ra các không gian linh hoạt và đàn hồi hơn có thể đáp ứng được nhu cầu thay đổi liên tục.

KỸ THUẬT HÓA CÁC QUY TRÌNH, CÔNG CỤ VÀ HỆ THỐNG LINH HOẠT

Qua hơn 40 năm kinh nghiệm trong các dự án, chúng tôi nhận thức được rằng các tổ chức thường thiết kế cho một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong các tham số cụ thể. Điều này xảy ra vì sự thay đổi trong nơi làm việc thường xuyên xảy ra theo chu kỳ thay vì thường xuyên.

Nơi làm việc linh hoạt tập trung vào việc triển khai các hệ thống linh hoạt. Quy trình này cho phép sự linh hoạt và các thay đổi gia tăng liên tục thay vì thiết kế các giải pháp đơn lẻ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại một khoảnh khắc cụ thể. Cách tiế approach này tránh được việc bắt đầu từ đầu. Nó giúp tổ chức phản ứng một cách hiệu quả và linh hoạt hơn đối với sự thay đổi liên tục của doanh nghiệp và nhân viên.

Các tổ chức cần xem xét cách họ có thể xây dựng và kích hoạt các hệ thống được tùy chỉnh cho các mục tiêu khác nhau để tạo ra một nơi làm việc có khả năng thích ứng với sự thay đổi liên tục. Điều này có thể bao gồm việc phát triển cấu trúc và quy trình linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu thay đổi và tạo môi trường hỗ trợ sự phát triển của nhân viên.

Tiếp cận toàn diện đối với tính linh hoạt và việc xây dựng các hệ thống chính của sự thích ứng có thể mang lại cho tổ chức cơ hội để liên tục cải thiện. Khi doanh nghiệp phát triển, các bên liên quan có thể sử dụng sự cải thiện liên tục này để hoàn thiện các giải pháp hiện tại. Điều này cũng cho phép họ dự đoán được những thay đổi có thể xảy ra trên thị trường và lập kế hoạch phản ứng một cách thích hợp.

Thiết kế các hệ thống có khả năng thích ứng

Các tổ chức thường hỏi về các phương pháp nào nên sử dụng khi thiết kế để đối mặt với khả năng thay đổi.

Để thiết kế để đối mặt với sự thay đổi, các tổ chức nên đón nhận ý tưởng tạo ra một cái gì đó vĩnh cửu có thể chống lại sự thay đổi và biến động.

Một ví dụ về việc thiết kế để đối mặt với sự thay đổi là xây dựng một bộ giá trị hay nguyên tắc cốt lõi mà không thay đổi bất kể có sự thay đổi hoặc biến động nào. Những giá trị này có thể bao gồm dịch vụ khách hàng, tiêu chuẩn đạo đức hoặc tuyên bố nhiệm vụ của công ty.

Bằng cách sử dụng giá trị cốt lõi như một nền tảng, tổ chức có thể thực hiện các thay đổi đồng thời đảm bảo rằng chúng vẫn duy trì sự đồng nhất với mục tiêu của mình. Phương pháp này cho phép họ thích ứng với những yêu cầu biến động của doanh nghiệp, cá nhân hoặc cộng đồng, giữ cho các giá trị cốt lõi không thay đổi.

Tổ chức có thể hỗ trợ cá nhân qua mọi thay đổi bằng cách xây dựng và duy trì các giá trị cốt lõi không thay đổi. Như vậy, cá nhân có thể dựa vào những giá trị này để giữ nguyên mặc dù các khía cạnh khác của tổ chức đang thay đổi.

Đặt ưu tiên cho tính linh hoạt và giá trị cốt lõi

Khi thiết kế một nơi làm việc, việc tạo ra một không gian linh hoạt để hỗ trợ sự thay đổi là quan trọng. Điều này trở nên ngày càng quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều không chắc chắn như hiện nay.

Để tạo ra một không gian làm việc có khả năng thích ứng, quan trọng là cần xem xét trải nghiệm mà nơi làm việc tạo ra cho nhân viên. Điều này bao gồm những giá trị và hành vi cơ bản mà nơi làm việc được xây dựng trên cơ sở đó. Điều này đảm bảo rằng nơi làm việc có thể dễ dàng thích ứng với bất kỳ sự thay đổi nào có thể xảy ra. Cuối cùng, thiết kế một không gian làm việc quay trở lại các giá trị cốt lõi sẽ giúp đảm bảo sự thành công lâu dài cho công ty.

Thực hiện những thay đổi nhỏ thường xuyên hơn

Bằng cách chia nhỏ các thay đổi lớn thành các phần nhỏ hơn, các công ty có thể thử nghiệm các phương pháp khác nhau và điều chỉnh theo thời gian.

Phương pháp này giúp giảm thiểu sự trở ngại. Nó cũng giúp tổ chức nhanh chóng xác định cái gì hoạt động và cái gì không. Do đó, cho phép họ thực hiện các điều chỉnh cần thiết một cách nhanh chóng và không gây gián đoạn. Hơn nữa, nó khuyến khích nhân viên phát triển kỹ năng mới và tham gia tích cực vào các thay đổi đang diễn ra trong môi trường làm việc. Một số yếu tố quan trọng có thể bao gồm:

  • Nội thất: tính linh hoạt là chìa khóa, nhưng cũng cần xem xét về kiểu dáng và phong cách làm việc
  • Cơ sở hạ tầng: cũng cần phải có tính linh hoạt để khi có thay đổi, có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ nơi nào cần hoặc chưa từng có trước đây
  • Chính sách: tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cho nhân viên thông qua sự thay đổi vận hành
  • Công nghệ: Tạo điều kiện kết nối ở bất cứ đâu nhân viên đang làm việc từ

Kết hợp mô hình Opex & Capex để tiết kiệm chi phí và tăng tính linh hoạt trong môi trường làm việc có thể thích ứng