Category

5000 - 10000 m2

Citi Bank – Hochiminh

/ /
Tạo tác động lâu dài với thiết kế thanh lịch

Standard Chartered Bank – Hanoi

/ / /
Kết nối cộng đồng – Kiến trúc văn phòng được chứng nhận bền vững

AB Bank – Hochiminh

/ / /
Tận dụng văn hóa thương hiệu để xây dựng một nơi làm việc năng động

Citi Bank – Hanoi

/ / /
Kết hợp tinh thần bản địa với truyền thống của công ty

Standard Chartered Bank – Hochiminh

/ / /
Sử dụng giá trị thương hiệu để kết nối cộng đồng