Nhân viên quản lý dự án

Mô tả công việc

 1. Lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Rà soát công việc thực tế so với hợp đồng đã ký.
 • Lập tiến độ tổng cho dự án (kế hoạch mua hàng, sản xuất, lắp đặt trên công trường) đảm bảo đáp ứng tiến độ đã cam kết trên hợp đồng.
 • Lập chi phí ngân sách của dự án.
 1. Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch
 • Theo dõi giám sát tiến độ, chất lượng, tài chính của dự án Kiểm soát chất lượng của dự án qua từng giai đoạn theo qui trình để
 • Phối hợp với GĐ thi công và Vật tư chọn thầu phụ tham gia thực hiện dự án; Tổ chức triển khai thi công
 • Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, chi phí, nhân sự,….
 • Phụ trách giao tiếp với ban quản lý tòa nhà trong quá trình thi công
 1. Thực hiện nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình với khách hàng
 2. Quản lý ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật, Nội Thất hoặc các chuyên ngành khác có liên quan khác.
 2. Sử dụng được Tiếng Anh trong quá trình làm việc, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu tài liệu.
 3. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các Công ty Xây Dựng và Nội Thất.
 4. Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đam mê về lĩnh vực nội thất, khả năng chịu áp lực cao.

Mô tả công việc

 1. Lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Rà soát công việc thực tế so với hợp đồng đã ký.
 • Lập tiến độ tổng cho dự án (kế hoạch mua hàng, sản xuất, lắp đặt trên công trường) đảm bảo đáp ứng tiến độ đã cam kết trên hợp đồng.
 • Lập chi phí ngân sách của dự án.
 1. Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch
 • Theo dõi giám sát tiến độ, chất lượng, tài chính của dự án Kiểm soát chất lượng của dự án qua từng giai đoạn theo qui trình để
 • Phối hợp với GĐ thi công và Vật tư chọn thầu phụ tham gia thực hiện dự án; Tổ chức triển khai thi công
 • Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, chi phí, nhân sự,….
 • Phụ trách giao tiếp với ban quản lý tòa nhà trong quá trình thi công
 1. Thực hiện nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình với khách hàng
 2. Quản lý ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật, Nội Thất hoặc các chuyên ngành khác có liên quan khác.
 2. Sử dụng được Tiếng Anh trong quá trình làm việc, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu tài liệu.
 3. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong các Công ty Xây Dựng và Nội Thất.
 4. Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đam mê về lĩnh vực nội thất, khả năng chịu áp lực cao.

Tham gia cùng chúng tôi